pap viccek: 102 vicc, 1. oldal

Egy fiatal pap nagyon izgult az első miséje előtt.
Amikor a felettese, a Püspök észrevette, azt tanácsolta neki, mielőtt megkezdi a misét, tegyen egy kis vodkát a vizespoharába, hogy megnyugodjon.
Nagyon jól sikerült a fiatal papnak az első mise, de amikor hazaért, egy levelet talált a Püspöktől.
"Kedves Fiam, Atyám!
Gratulálok az első misédhez és örülök, hogy megfogadtad a tanácsomat, de sajnos van egy pár megjegyzésem
1. Abból a pohárból kis kortyokat kell inni, nem egyszerre felhajtani .
2. Abba a vizes pohárba nem teszünk se jégkockákat, se citromszeleteket. JA, és én azt mondtam, hogy tegyél egy kis vodkát a vízbe. Nem fordítva...
3. A Bibliát nem használjuk pohártartónak.
4. Nem illik megtörölni a szádat a csuháddal.
5. 10 parancsolat van, nem 12.
6. 12 apostol van, nem 10.
7. Amikor a keresztről beszélsz, nem mondhatod "Az a nagy T az oltár fölött".
8. Amikor Jézusról beszélsz, nem mondhatod "A fiú és a bandája" .
9. Dávid egy parittyával és egy kővel győzte le Góliátot, nem robbantotta szét a seggét.
10. Júdást nem hívhatod köcsögnek.
11. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nem "az öreg, a fiatal meg a szellem".
12. Nem szép a Pápát "Keresztapának" hívni.
13. A Fáraó száműzte a zsidókat, nem küldte el őket az anyuk p*csájába.
14. Mária-Magdolna bűnös lélek volt, nem Qrva.
15. Az ötlet, hogy kérted a hívőket: tapsoljanak, jó volt, viszont túloztál, amikor megkérted őket, táncolják a Macarénát, és Daniela nővért sztriptízre hívtad.
16. A szentelt vizet áldásra használjuk, nem arra, hogy a tarkódat lehűtsd vele.
17. "Az a kis házikó" nem WC, hanem gyóntató.
18. Aki a kereszten van, az Jézus, nem Che Guevara.
19. Amikor a bűnösök meghalnak, Pokolba mennek nem az anyjuk p*csájá20. Mindig legyen rajtad alsógatya, pláne ha a csuháddal legyezed magad.
21. Emlékeztetlek, hogy a mise kb. 1 óráig tart, nem 2 x 45 perces félidők vannak, és az, aki melletted ült és "piros szoknyás transzvesztitának" hívtad, én voltam.

TuciApr. 08.14 kedvencVicc fajta: pap

-Hogy hívják a kínai papot?
Nukupinu Csakim

chat

A katolikus pap és a rabbi karamboloznak. Mindkét kocsi totálkáros lesz.
Kiszállnak és megszólal a rabbi
- Kedves paptársam. Az valóban Isten csodája, hogy épek maradtunk, erre inni kell.
Ezzel benyúl a zsebébe, előveszi a szilvapálinkás üveget és átnyújtja a katolikus papnak. Az meghúzza, visszaadja, a rabbi pedig elteszi a zsebébe.
- Maga nem iszik? - kérdi a pap.
- Én megvárom a rendőrséget

Egy férfi gyónja a bűneit a papnak: - Vétkeztem atyám. A minap bementem a feleségem munkahelyére. Senki nem volt ott, csak a kolléganője, én elkaptam és megerőszakoltam. - Hát ez nem volt szép dolog - mondja a pap - még mi rosszat csináltál? - Atyám, múlt héten, elmentem a feleségem nővéréhez, senki más nem volt otthon, őt is elkaptam, és megerőszakoltam. - Ejnye fiam, ez nagy bűn volt - mondja a pap. - Ez még semmi atyám. - mondja a férfi. - A múltkor meglátogatott az anyósom, csak én voltam otthon, és azt is megerőszakoltam. A gyóntatószékből nincs válasz. A férfi vár, vár, szólítgatja a papot, majd benyit, és látja, hogy a pap a pad alá bújt, és remeg félelmében. - Mit csinál ott atyám? - kérdi tőle a férfi. Erre a pap: - Fiam, csak most jöttem rá, hogy nincs a templomban senki más, csak te meg én...

Egy apáca stoppol az úton, felveszi egy fiatal nő.
A nő egy Mercedes autóban ül, karján kilószám az arany, ékszerek, a hátsó ülésen egy jól láthatóan valódi nercbunda.
Kérdezősködik az apáca
- Honnan van ez a gyönyörű autója?
- Van egy gazdag bankár barátom, az vette a megismerkedésünk egyéves évfordulójára.
- És ezek a csodás ékszerek?
- Óh, ismerek egy arab sejket, imádja az európai nőket, ahányszor vele töltöttem egy éjszakát, mindig meglepett egy-egy arannyal.
- Hát ez a csodás nercbunda?
- Az meg egy diplomata barátomtól van, amikor elutazott egy hosszú kiküldetésre, azért vette, nehogy elhagyjam.
Hazaér az apáca. Este már lefekszik aludni, mikor kopognak az ajtón.
Kikiabál: - Elmész Péter atya a picsába a pilótakekszeiddel!

JanekJul. 29.3 kedvencVicc fajta: apáca, pap

A pöspök a székesegyházában bérmál. Mielőtt elkezdené a misét, észreveszi, hogy rossz a mikrofon.
- Baj van a mikrofonnal! - mondja.
A hívek, akik nem hallották a püskök szavait, azt hitték, hogy a misét kezdte el. Így válaszoltak a köszöntésre
- ...és a te lelkeddel!

DominicJul. 06.3 kedvencVicc fajta: vicc, pap

A pap kimegy a hegyekbe sétálni, amikor hirtelen kibukkan a sűrűből egy medve.
Elkezd rohanni, a medve utána. Látja, hogy semmi esélye már, ezért letérdel és elkezd
imádkozni
- Istenem add, hogy ez a medve irgalmas keresztény legyen!
Isten meghallgatta az imát, ezért a medve, mielőtt megette volna a papot, letérdelt és
így szólt
- Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, ÁMEN!

Manoka31Jul. 01.3 kedvencVicc fajta: pap

Egy kolostorban élt egy pap, akinek minden este egy
apáca segített a kádban fürdeni. Egyik reggel ez a nővér
találkozott a zárdafőnök anyával, és így szólt hozzá
- Tisztelendő anyám, üdvözültem!
- Hogyan történt ez a nagy esemény, kedves nővér?
- Tegnap este, miközben József atyának segítettem a fürdésnél, megfogta a kezemet és a lába közé tette, és azt
mondta, hogy amit fogok, az a mennyország kulcsa, és ki
kellene próbálni az én záramban, hogy lássuk,
megnyílnak-e a paradicsom kapui és üdvözülök-e.
- A vén gazember! - mondta a tisztelendő anya. - És mi
történt még? - Az atya azt mondta, eleinte kicsit fájni fog, mert a
mennybe vezető út nehéz és fájdalmas, de a végén nagy
gyönyörben lesz részem. Hát, kipróbáltuk a zárat, és így is
volt.
- A vén kurafi! - kiáltott fel a tisztelendő anya. - Engem
meg azzal hitegetett, hogy az Gábor arkangyal trombitája és 10 éve fújatja velem!

RoadAngelJun. 30.4 kedvencVicc fajta: vicc, pap

Egy prédikátor híres a szűkszavúságáról. Egyik nap azonban a szokásos negyedórás prédikációja helyett három órát beszél folyamatosan. Megkérdi az egyik híve
- Tisztelendő úr, most miért beszélt ilyen hosszan?
- Sajnos reggel a feleségem műfogsorát tettem be véletlenül, aztán azóta nem tudom befogni a szám.

SilverstoneJun. 08.2 kedvencVicc fajta: vicc, pap

A földalattin egy pap mellett talált szabad helyet
a sörtől bűzlő részeg. Nyakkendője félrecsúszva
lógott, arcát rúzsfoltok éktelenítették, esőkabátja
szakadt zsebéből pedig egy félig üres gines üveg
kandikált ki. Elővett egy gyűrött újságot, és
olvasni kezdett.
Néhány perc elteltével odafordult a
tisztelendőhöz
- Mondja, atyám, mi okozza a köszvényt?
A pap alig leplezett undorral válaszolt
- Hát, fiam, a mértéktelen és buja életmód, az
olcsó nők társasága, a túlzott szeszfogyasztás,
embertársaink megvetése, nem utolsósorban
pedig a rendszeres fürdőzés elhanyagolása.
A részeg dörmögött egyet
- Hát, átkozott leszek! - azzal visszatért az újság
lapozásához.
A pap egy kissé elmélázott saját szavain, aztán
engesztelően megbökte a részeget
- Elnézést, uram, talán túl érdesre sikeredett
mondókám. Árulja már el, mióta kínozza a
köszvény?
A részeg rácsodálkozott
- Nekem semmi bajom. Most olvastam az
újságban, hogy a pápát köszvény gyötri.

Manoka31Jun. 08.4 kedvencVicc fajta: pap